560 Διαλυτικό

Διαλυτικό κατάλληλο για χρήση ως διαλυτικό σε βερνίκια, χρώματα και αστάρια διαλύτη, εξασφαλίζοντας πολύ γρήγορο στέγνωμα και άριστη επιφάνεια. Ιδανικό για το σύστημα 2Κ LUXOR CHROM.

Συσκευασίες 0,75L, 4L, 20L, 200L
Επικοινωνήστε μαζί μας

για δελτία δεδομένων ασφαλείας και τεχνικές προδιαγραφές

τηλ. 2310 740.086

Πριν την χρήση
Κατά την χρήση
Μετά την χρήση
ESPA
ESPA
ESPA
ESPA