540 Διαλυτικό Νίτρου

Διαλυτικό νίτρου, κατάλληλο για αραίωση εποξειδικών χρωμάτων και ασταριών και για τον καθαρισμό εργαλείων και εξοπλισμού.

Συσκευασίες 0,75L, 4L, 20L, 200L
Επικοινωνήστε μαζί μας

για δελτία δεδομένων ασφαλείας και τεχνικές προδιαγραφές

τηλ. 2310 740.086

Πριν την χρήση
Κατά την χρήση
Μετά την χρήση
ESPA
ESPA
ESPA
ESPA