520 Διαλυτικό Γενικής χρήσης

Διαλυτικό γενικής χρήσης. Κατάλληλο για αραίωση σε βερνίκια, χρώματα και αστάρια διαλύτου.

Συσκευασίες 0,75L, 4L, 20L, 200L
Επικοινωνήστε μαζί μας

για δελτία δεδομένων ασφαλείας και τεχνικές προδιαγραφές

τηλ. 2310 740.086

Πριν την χρήση
Κατά την χρήση
Μετά την χρήση
ESPA
ESPA
ESPA
ESPA