550 Ασετόν

Διαλυτικό γενικής χρήσης ιδανικό για τον καθαρισμό εργαλείων βαφής και εξοπλισμού.

Συσκευασίες 1L, 5L, 20L
Επικοινωνήστε μαζί μας

για δελτία δεδομένων ασφαλείας και τεχνικές προδιαγραφές

τηλ. 2310 740.086

Πριν την χρήση
Κατά την χρήση
Μετά την χρήση
ESPA
ESPA
ESPA
ESPA